Kelionių patarimai

Kaip gauti kompensaciją už vėluojantį skrydį?

kada priklauso skrydzio kompensacija

Skrydžio vėlavimas – nemaloni situacija, nesvarbu vykstate ar grįžtate iš atostogų ar verslo kelionės. Ne visiems žinomas dalykas, kad esant dideliems vėlavimams priklauso kompensacija už vėluojantį skrydį. Europoje galioja visuotinė kompensavimo tvarka, tad svarbu žinoti, kad jei skrydis vyko iš/į Europą, buvo įtrauktos Europos oro linijos jungiamajame skrydyje – jūs turite teisę kreiptis dėl piniginės kompensacijos už atidėtą skrydį. Žemiau pateikiame išsamią informaciją apie tai kaip elgtis jei jūsų skrydis buvo atidėtas.

Toliau sužinosite:

 • Vėlavimo priežastys
 • Kompensacija už skrydžių vėlavimus Europoje
 • Kas priklauso ES piliečius ginančioms šalims?
 • Kada priklauso skrydžio kompensacija?
 • Kada nepriklauso skrydžio kompensacija?
 • Kokio dydžio yra kompensacija?
 • Kaip pildyti skundą dėl vėluojančio skrydžio?
 • Kur kreiptis jei skridau už ES ribų, o į skundą skraidinusi ne ES oro bendrovė neatsako?
 • Kada kreiptis dėl kompensacijos?
 • Populiariausių oro bendrovių skundų formos (E261)
 • Nenoriu pats/pati rūpintis skundu dėl vėluojančio skrydžio kompensacijos. Kur kreiptis?

Vėlavimo priežastys

Visų pirma reikia išsiaiškinti, kodėl skrydis vėluoja. Priežastys gali būti labai įvairios ir ne už visas jas taikoma kompensacija. Pagrindinės priežastys:

 • didelis oro erdvės užimtumas (vadinamos spūstys numatytame maršrute);
 • netinkamos oro sąlygos skrydžiui;
 • užtrukusios oro uoste privalomos procedūros (pvz. įlaipinimo ar orlaivio dokumentacijos patikra, tvarkymas);
 • vėluojantis įgulos laipinimas;
 • užsitęsęs orlaivio paruošimas skrydžiui (galbūt labai sninga ir šąla, galbūt yra problemų su specialiais kroviniais ir pan.);
 • jei tai jungiamasis skrydis ir jis vėlavo išskristi kitame oro uoste (orlaivio rotacija), pavėlavo atvykti, vadinasi vėlavimas bus ir jūsų maršrute.

Svarbu žinoti, kad net jei jums suteikė viešbutį ir maitinimą dėl atidėto skrydžio – kompensacija Jums vis tiek priklauso.

Kompensacija už skrydžių vėlavimus Europoje

Europoje skrydžius vykdančioms oro bendrovėms galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261, kuris nurodo, kokios yra keleivių teisės, kai jų suplanuotas skrydis yra atšaukiamas, atidedamas ar be jų sutikimo keleivius apskritai atsisakoma vežti. Tad kompensacija už vėluojantį skrydį galima tokiais atvejais ir ES oro transporto keleivių teisėmis galima naudotis:

 • jeigu skrendama iš vienos ES šalies į kitą, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė,
 • jeigu skrendama į ES iš ES nepriklausančios šalies, o skrydį vykdo ES oro transporto bendrovė,
 • jeigu skrendama iš ES į ES nepriklausančią šalį, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė,
 • jeigu keleivis dar nepasinaudojo pagalba (kompensacija, nukreipimu kitu maršrutu, kitokia oro transporto bendrovės pagalba), kuri toje kelionėje problemų patiriantiems lėktuvų keleiviams teikiama pagal atitinkamus ES nepriklausančios šalies teisės aktus.

Kas priklauso ES piliečius ginančioms šalims?

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261 galioja ir ES šiuo atveju visame tekste – 28 ES valstybės narės, taip pat Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Majotas, Sen Martenas (Prancūzijos Antilai), Azorų salos, Madeira, Kanarų salos, Islandija, Norvegija, Šveicarija. ES nepriskiriamos Farerų Salos, Meno Sala ir Normandijos salos.

Kada priklauso skrydžio kompensacija?

Jei į galutinę paskirties vietą atvykstama pavėlavus daugiau kaip 3 valandomis, keleiviai turi teisę į kompensaciją, nebent vėluota dėl ypatingų aplinkybių. Svarbu pabrėžti, kad skaičiuoti reikia ne kiek vėlavo išvykimas, o kiek vėlavo atvykimas.

Ypatingų aplinkybių pavyzdžiai:

 • oro eismo valdymo sprendimai (pilna oro erdvė jūsų maršrute),
 • politinis nestabilumas,
 • nepalankios oro sąlygos, pavojus saugumui.

Ypatingomis aplinkybėmis nelaikoma:

 • dauguma techninių problemų, kurios nustatomos atliekant techninę orlaivių priežiūrą arba kyla dėl to, kad orlaivis prastai prižiūrimas;
 • įlaipinimo trapo susidūrimas su orlaiviu.

Bet koks streikas, turintis įtakos oro transporto bendrovės veiklai, gali būti laikomas ypatingomis aplinkybėmis, tačiau tam, kad būtų atleista nuo prievolės mokėti kompensaciją, oro transporto bendrovė turi įrodyti, kad:

1) ypatingos aplinkybės susijusios su vėlavimu arba atšaukimu

ir

2) vėlavimo ar atšaukimo nebuvo įmanoma išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių.

Jeigu oro transporto bendrovė nepateiktų jus tenkinančio paaiškinimo, tolesnės pagalbos galite kreiptis į savo nacionalinę instituciją. Lietuvoje tai būtų Lietuvos transporto saugos administracija:

Tel. : +370 5 278 5601
Fax : +370 5 213 2270
[email protected]
https://ltsa.lrv.lt

Kompensacija galima ir jeigu keleivį atsisakyta vežti, skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojama atskristi į galutinę paskirties vietą. Tokiu atveju oro transporto bendrovė privalo keleiviui raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Kada nepriklauso skrydžio kompensacija?

Kompensacija nepriklausys jei:

 • vėlavote atvykti mažiau nei 3 valandas;
 • vyksta streikai ir/arba incidentai (pvz. terorizmas);
 • yra blogos oro sąlygos skrydžiui;
 • įvyko gamyklinis orlaivio gedimas;
 • ne ES oro linijos (tačiau galite pretenduoti jei kažkurioje bendro skrydžio dalyje dalyvavo ES oro linijos).

Kokio dydžio yra kompensacija?

Kompensacija dėl atidėto skrydžio svyruoja nuo 250 iki 600 Eur. Suma priklauso nuo atstumo kilometrais matuojant tiesiai (t.y. ne kelių maršrutais). Atstumą galite pasitikrinti https://www.zemelapis.lt/atstumai, žiūrėti reikšmę „Tiesūs“.

Suma eurais > Atstumas

250 eu > 1500 km arba mažiau 
400 eu > Daugiau kaip 1500 km ES ir visi kiti skrydžiai nuo 1500 iki 3500 km 
600 eu > Daugiau kaip 3500 km

Jeigu keleivis pavėlavo į jungiamąjį skrydį keliaudamas ES arba vykdamas į ES nepriklausančią šalį iš ES šalies, jis turėtų gauti kompensaciją, jei atvykti į galutinę paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 3 valandas. Nesvarbu, ar jungiamąjį skrydį vykdantis vežėjas yra ES oro transporto bendrovė, ar ne ES oro transporto bendrovė.

Jei iš ES nepriklausančios šalies keleivis vyksta į gautinę paskirties vietą ES šalyje, o jungiamuosius skrydžius vieną po kito vykdo ne ES oro transporto bendrovės ir ES oro transporto bendrovės arba tik ES oro transporto bendrovės, teisė į kompensaciją įgyjama tik tų skrydžių, kuriuos vykdo ES oro transporto bendrovės, atveju, jei labai vėluojama atvykti į galutinę paskirties vietą.

Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl to, kad užtruko saugumo patikra, arba jei nepaisė keleivių laipinimo laiko oro uoste, kuriame turėjo sėsti į kitą lėktuvą.

Jei keleivis sutinka skristi į kitą oro uostą, negu tas, kuris buvo numatytas pirminėje rezervacijoje, ir lėktuvas vėluoja, jis turi teisę į kompensaciją. Atvykimo laikas, naudojamas apskaičiuojant, kiek vėluojama, yra atvykimo į pradinėje rezervacijoje nurodytą oro uostą arba į paskirties vietą, dėl kurios susitarta su oro transporto bendrove, laikas. Transporto tarp alternatyvaus oro uosto ir pradinėje rezervacijoje nurodyto oro uosto arba sutartos paskirties vietos išlaidas turėtų padengti oro transporto bendrovė.

Jei oro transporto bendrovė keleiviui pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jis galutinę paskirties vietą pasiekė pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

kompensacija del atideto skrydzio

Kaip pildyti skundą dėl vėluojančio skrydžio?

Skundą pildykite anglų kalba.

Jis turėtų būti lakoniškas, su aiškiomis detalėmis:

 • kas įvyko,
 • kada įvyko vėluojantis skrydis,
 • kada turėjo išskristi,
 • kada išskrido,
 • kada turėjo atvykti,
 • o kada atvyko.

Įrašykite kilometrus ir reikalaukite jums priklausančios sumos.

Jei kreipiatės bendruoju el. paštu – pasiūlykite atsiųsti ir oficialią E261 formą (Passenger right in case of denied boarding, downgrading, cancellation or long delay of their flight under Regulation (EC) 261/2004), ją rasite https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_en.pdf).

Jei oro linijos nusiteikusios priešiškai ir priklauso ES – kreipkitės į Lietuvos transporto saugos administraciją (kontaktai aukščiau).

Kur kreiptis jei skridau už ES ribų, o į skundą skraidinusi ne ES oro bendrovė neatsako?

Jei maršrute figūravo ES šalis – užpildykite Europos oro keleivių skundo formą Passenger right in case of denied boarding, downgrading, cancellation or long delay of their flight under Regulation (EC) 261/2004) ir siųskite jį Europos šalies būstines iš kurios išvykot/turėjote atvykti bei šalies oro uostui, kuriame įvyko vėlavimas (Europos būstines rasite čia https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf).

Ji tinka net jei oro bendrovė nepriklauso ES šalims, kurios buvo paminėtos aukščiau. Po skundo išsiuntimo toliau bendraujate su Europoje esančia šalimi, nes jų darbas išlaikyti tinkamus santykius su ne ES šalimi, kuri sukėlė jums problemą bei gauti kompensaciją.

Tačiau jei skridote ne ES šalyse, skundas gali būti ir nepatenkintas. Pvz. JAV oro linijos neprivalo teikti kompensacijų keleiviams jei skrydis vėlavo ir čia kompensacijos galite tikėtis tik jei jūsų nepriėmė į skrydį arba pagal kiekvienos atskiros įmonės politiką. Tad jei laukia skrydžiai už ES ribų – pasidomėkite plačiau toje šalyje galiojančiais įstatymais.

Kada kreiptis dėl kompensacijos?

Tuomet, kai jau įvyko visas vėluojantis skrydis. T.y., kai pasiekėte kelionės tikslą ir turite visus duomenis.

Skundą galima pildyti per vienerius metus, nes kreipimosi laikas priklauso nuo toje valstybėje esančių nustatytų pretenzijų pateikimo laikų. Kai kuriose valstybėse jis yra ilgesnis. Kompensacija už vėluojantį skrydį Europoje įprastai išmokama per 10-30 dienų.

Svarbu: skrydžiai pirmyn ir atgal visuomet laikomi dviem atskirais skrydžiais, net jei jie užsakyti kartu, per vieną rezervaciją. Kai kuriais atvejais skrydį vykdanti oro transporto bendrovė (oro vežėjas) gali būti ne ta pati bendrovė, iš kurios pirkote bilietą.

Jei kiltų kokių nors problemų, atsakinga yra tik ta bendrovė, kuri vykdo skrydį. Tais atvejais, kai viena oro transporto bendrovė išsinuomoja orlaivį su įgula iš kitos bendrovės, išsinuomojusi bendrovė yra atsakinga už skrydžio vykdymą ir pagal ES taisykles (Reglamentą 261/2004) laikoma skrydį vykdančia oro transporto bendrove.

Populiariausių oro bendrovių skundų formos (E261):

https://eu261compensationclaims.ryanair.com/
https://www.easyjet.com/en/claim/eu261
https://wizzair.com/en-gb/request-compensation bei WizzAir sąlygos ir išaiškinimas lietuvių kalba https://wizzair.com/lt-lt/informacija-ir-paslaugos/kainos-ir-nuolaidos/pinigu-grazinimas-ir-kompensavimas
https://www.airbaltic.com/lt/pateikite-pretenzija

Nenoriu pats/pati rūpintis skundu dėl vėluojančio skrydžio kompensacijos. Kur kreiptis?

Pateikiame keletą populiarių puslapių. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurios įmonės iki sėkmės mokestį ir jis gali siekti net 25% nuo atgaunamos sumos.
https://www.resolver.co.uk/
https://oroskundas.lt/
https://www.skycop.com/lt/

kaip gauti kompensacija uz veluojanti skrydi

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *