Krepšelyje nėra produktų.

NAUJIENA 🍉 Pokalbių kortelės Tavo įsimintinai vasarai

1. Bendrosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.tripmap.lt susijusios nuostatos.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

Elektroninė parduotuvė www.tripmap.lt priklauso MB Tripmapas (kodas 304802545). Šis juridinis asmuo yra Pardavėjas.

 

2. Asmens duomenų apsauga.

Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.tripmap.lt, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.
Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.tripmap.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje www.tripmap.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.tripmap.lt teikiamomis paslaugomis.
Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.tripmap.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
Užsakymai priimami tik naudojantis elektroninėje parduotuvėje www.tripmap.lt.
Visos prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM, ir kita valiuta įskaitant PVM.
Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines, užsakymas anuliuojamas.

 

6. Prekių pristatymas, grąžinimas

Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Žemėlapių pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto formato. Pristatome per 1-3 darbo dienas arba 5-6 darbo dienas. Žemėlapius siunčiame siuntų tarnybomis, tad kurjeris pristatys žemėlapį jums tiesiai į rankas. Naudojame DPD kurjerių paslaugas Lietuvoje. Jei jums reikalingas žemėlapis greičiau, susisiekite su mumis labas@tripmap.lt arba 8 623 26666 ir informuosime ar turime tam galimybę (dažnai turime iš anskto pagamintų žemėlapių). ŽEMĖLAPIŲ PRISTATYMO TERMINĄ matysite pasirinkę žemėlapio dydį ir smeigtukų spalvą.

Pristatymas nemokamas. Nesvarbu, kokiame Lietuvos miestelyje gyvenate. Perdavus žemėlapį su smeigtukais kurjeriui, mes Jus informuosime el.paštu, nurodydami siuntos sekimo numerį. Galėsite stebėti ir matyti, kaip ir kada Jus pasieks siuntinys. Prieš pristatant žemėlapį, su Jumis susisieks kurjeris telefono numeriu, kurį nurodysite pirkimo procese. Priimant siuntinį, labai svarbu, jog pirmiau apžiūrėtumėte pakuotę, ar ji nėra pažeista. Tik įsitikinus, jog pakuotė nėra sugadinta (pvz., nėra permirkursi, perdurta ar pan.) – pasirašykite, jog siunta priimta sėkmingai.

Žemėlapius pristatome visame Pasaulyje. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinktos šalies ir žemėlapio dydžio. Žemėlapius siunčiame siuntų tarnybomis, tad kurjeris žemėlapį pristatys jums tiesiai į rankas. Naudojame TNT, Fedex, DPD paslaugas užsienyje. Siuntimo išlaidas apskaičiuojame konkrečiai šaliai (maždaug nuo 20 eur iki 180 eur). Norėdami sužinoti, koks tarifas į Jūsų pasirinktą kraštą – pasirinkite norimą žemėlapį ir krepšelyje ar apmokėjime pasirinkite valstybę, į kurią reikia pristatyti. Arba galite susisiekite su mumis labas@tripmap.lt ir nurodysime siuntų tarnybų taikomus tarifus.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

Grąžinami žemėlapiai turi pasiekti www.tripmap.lt per 30 dienų nuo datos, kai prekė buvo pristatyta gavėjui. Grąžinamo žemėlapio pristatymu rūpinasi klientas, kuris yra atsakingas, jog grąžinamas žemėlapis ir smeigtukai bus saugiai įpakuoti ir nepažeisti. Tuo pačiu, pats žemėlapis nebus pažeistas, susmaigstytas ar turės kokias nors kitas devėjimo, naudojimo žymes. Jei žemėlapį grąžinate su smeigtukais, tai atkreipkite dėmesį, kad pakuojant smeigtukai įkristų į nugarinę žemėlapio pusę (ten, kur kabinasi žemėlapis). Žinoma, jei pakuojate žemėlapį į tą pačią dėžę, kaip ir mes Jums atsiuntėme. Galite pakuoti ir kitaip, tik svarbiausia, kad žemėlapis saugiai, nepažeistas pasiektų mus. Jei smeigtukų nenorite keisti – grąžinkite žemėlapį be smeigtukų. Pinigai už pirktą žemėlapį bus grąžinti per 2 darbo dienas, skaičiuojant nuo grąžintos prekės gavimo laiko.

 

7. Prekių kokybė, garantijos.

Visi elektroninėje parduotuvėje www.tripmap.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.
Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

 

8. Rinkodara ir informacija.

Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.tripmap.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

 

9. Baigiamosios nuostatos.

Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.